algemene

voorwaarden

 

Hieronder staat beknopt de belangrijkste informatie over de praktijkvoering van dank-jewel.

maart 2024

Om de leesbaarheid te vergroten hebben wij onderstaande verklaring opgemaakt in de WIJ-vorm waarbij wij voor dank-jewel staat.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen dank-jewel; hierna te noemen wij en de opdrachtgever/ cliënt; hierna te noemen jij.

 

2. Uitvoering en Aansprakelijkheid
Alle vormen van energetische sessies en creatieve coaching, hierna te noemen ”sessies” is niet bedoeld als vervanging voor een behandeling uit de reguliere gezondheidszorg of een geneesmiddel. Wij hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.

Je maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van dank-jewel en kan daarom geen aanspraak maken op vergoeding van schade die uit deelneming van gebruikmaking van de diensten van dank-jewel voortvloeien.

 

2a. Uitvoering en aansprakelijkheid van een dank-jewel

Voor het creëren van een handgemaakte dank-jewel maken wij gebruik van persoonlijke materialen.

Wij zullen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de ontvangst en uitvoering van jouw persoonlijk ingebrachte kleding en materialen behandelen door:

  • Samen met jou te bespreken en vast te leggen wat er wordt ingebracht (aantal en soort)
  • Samen met jou te bepalen door wie en hoe de materialen worden verwerkt
  • Samen met jou duidelijke afspraken te maken over het retourneren van de niet verwerkte materialen

Dank-jewel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kapot, beschadigd en/of verloren gegane kleding en/of materialen tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet op grove schuld door ons.

3. Deelname en risico’s
Jij bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. gezondheidsklachten voor de behandeling. Deelname aan sessies is op eigen risico. Aangeboden sessies door ons zijn veilige activiteiten. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Het is te allen tijde verstandig naar je lichaam te luisteren en je grenzen niet te overschrijden.

Voor alle sessies, retreats en ceremonies georganiseerd door dank-jewel geldt een minimale leeftijd van 18 jaar – onder die leeftijd kan enkel geboekt worden met toestemming van ouders of voogd.

4. Uitvoering van de overeenkomst
Dank-jewel zal de sessies naar best inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Jij bent verantwoordelijk voor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van een sessie tijdig aan ons worden doorgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van de verstrekte en/of onvolledige gegevens.

Er kan een dossier worden aangelegd. Dit dossier beslaat algemene gegevens, aantekeningen van de behandeling/retreats/ceremonies. Indien gewenst kan hiervan een kopie worden opgevraagd. Zie ook ons privacy beleid.

5. Klachten
Bij klachten over de praktijkvoering, willen we je verzoeken direct contact met ons op te nemen. Meld schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de praktijkvoering de klacht.

 

6. Wijziging of annulering

Dank-jewel heeft het recht alle activiteiten [sessies/retreats/ceremonies] te wijzigen of te annuleren voor een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte of onvoldoende aantal deelnemers). Wij zullen jou hierover direct informeren. In geval van een annulering, worden de betaalde deelnamekosten zo snel mogelijk terugbetaald. Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.

6a. Bij verhindering coachtraject

Bij annulering van een dank-jewel traject (meerdere sessies) wordt tot 2 weken voor de startdatum van de opdracht 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij latere annulering wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Een gestart traject kan voortijdig worden beëindigt, maar zonder terugbetaling. Voortijdige beëindiging kan worden aangevraagd per mail, liefst met de reden zodat we kunnen kijken wat er nog gedaan kan worden om het traject zo goed mogelijk af te ronden.

Indien je een pauze wilt inlassen, doe dit dan altijd in overleg. Het is belangrijk voor het proces dat je dit niet zomaar zelf beslist, maar dat dit in overleg met ons wordt gedaan. Soms speelt zelfsabotage namelijk een rol en/of kunnen wij je juist ondersteunen in waar je doorheen gaat – ook al is dat anders dan de coachvraag. Uiteraard hebben wij respect voor als er wat gebeurt in je leven en dan kijken we samen naar de beste keuze op dat moment.

6b. Bij verhindering 1 op 1 energetische release sessie

Kosteloos annuleren kan tot 48 uur van te voren. We plannen dan zonder problemen een nieuwe afspraak in. Wordt de afzegging van een 1 op 1 sessie korter van tevoren gedaan, dan zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag door te berekenen. Je kunt verhindering telefonisch of per e-mail doorgeven. Bij verhindering is het toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.

6c. Bij verhindering retreats en ceremonies dank-jewel

Kostenloos annuleren kan tot 2 weken voor aanvang van het retreat en/of ceremonie van dank-jewel. Daarna zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht. Bij verhindering is het wel toegestaan om een vervangend persoon te laten deelnemen.  

7. Betaling (in termijnen)

Betaling voor een 1 op 1 sessie, retreat of ceremonie vindt vooraf plaats. Zonder betaling kan niet worden deelgenomen. Bij deelname aan het dank-jewel traject kan gekozen worden voor betaling in 1 of 3 termijnen. De enige of eerste termijn dient voldaan te zijn vóór de eerste sessie. De eventuele tweede en derde betaling volgen 4 weken na de vorige betaling. Indien de termijnen van het traject niet tijdig betaald worden, stopt de begeleiding onmiddellijk, tot de betaling is voldaan.

 

8. Adviesgesprek

Aan een traject gaat altijd een online adviesgesprek vooraf, waarbij wordt gekeken of wij jou kunnen helpen en of er een match is. Dit is een gratis kennismaking, maar nog geen coach gesprek. Indien je het adviesgesprek wilt afzeggen dan graag uiterlijk 24 uur van te voren, zodat wij daar rekening mee kunnen houden in de planning. Als blijkt dat er een match is, sturen wij na het adviesgesprek per mail de details van het dank-jewel traject toe en verklaren wij deze algemene voorwaarden van toepassing. We vragen je om een bevestiging per mail, zo hebben we allebei vast liggen wat we hebben afgesproken. Wij verwachten heldere communicatie voor een fijne samenwerking!

 

Disclaimer persoonlijke begeleiding

Wij kunnen niet beloven wat een energetische release sessie je brengt, elke sessie is anders. De term healer staat niet voor dat je wordt genezen, maar dat je wordt ondersteunt in jouw proces. Het resultaat dat je behaalt bij coaching is ook afhankelijk van je inzet, daar zijn wij bij niet verantwoordelijk voor. Ook voor eventuele gevolgen kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Coaching is puur persoonlijke begeleiding (We lopen een tijdje met je mee), wat jij ermee doet is volledig aan jou.

Wij behandelen niet wanneer er sprake is van: koorts, diabetes 1, botbreuk, hartklachten (pacemaker), transplantatie, psychische klachten zoals psychose of schizofrenie. Behandeling tijdens zwangerschap kan wel, maar meld dit even. Vraag bij medicatiegebruik advies aan je dokter voor je boekt. Ook geven wij geen sessies aan een ander, terwijl diegene daar niet van op de hoogte is (cadeaubon kan wel aangevraagd worden).

Onze sessies vormen ook géén vervanging voor reguliere psychische hulp (zoals therapie of een psycholoog). Indien nodig zullen wij jou – als we aspecten voor die gebieden signaleren – daarvoor doorsturen naar de huisarts. Onze sessies kunnen als aanvulling naast therapie of psychologie ingezet worden, dit mag je ook zeker bespreken bij je therapeut of psycholoog.

meer vragen?

klik hier