Spread the love

Als mensen mij vragen of ik kinderen heb, voel ik een ongemakkelijke spanning.

Om dan het ijs te breken, begin ik gauw te vertellen over mijn twee honden. Vaak volgt dan een opmerking als “Oh, ja, ook een soort kinderen.” En de opluchting is van de gezichten af te lezen…

Dat doet mij nadenken. Waarom voelt deze vraag zo beladen? Waarom ben ik bang voor afkeuring?

 

kinderen of geen kinderen

Sociale normen

en verwachtingen

Misschien komt het ook door onze samenleving, die vaak verwacht dat je kinderen krijgt, alsof het een vanzelfsprekend-heid is. Als je daar niet aan voldoet, voel je je al snel anders, buiten de norm.

Dat idee alleen al maakt het moeilijk om over dit onderwerp te praten. Het voelt alsof ik mezelf moet rechtvaardigen, alsof ik me moet verdedigen voor een keuze die voor mij heel persoonlijk is.

De stilte

na de opmerking:

waarom vragen

mensen niet verder?

Niemand lijkt nieuwsgierig naar waarom ik geen kinderen heb. Misschien zijn ze bang voor het antwoord? Misschien zijn ze bang om een gevoelige snaar te raken of een pijnlijk verleden op te rakelen?

Het is een vraag die dieper gaat dan alleen feitelijke informatie; het is een vraag die raakt aan mijn eigen levenspad, met al zijn ups en downs.

Dus ja, die vraag voelt beladen. Het doet mij afvragen waarom we als samenleving zoveel belang hechten aan deze kwestie, en waarom we ons vaak verplicht voelen om te voldoen aan de verwachtingen van anderen.

De diepere betekenis

van de kinderen-vraag:

onze levenspaden

en keuzes

Ik hoop dat we als samenleving kunnen leren begrijpen dat iedereens levenspad anders is en dat we ons vrijer voelen om openlijk te praten over onze keuzes en ervaringen, zonder angst voor oordeel of afwijzing.

Het wordt hoog tijd dat we de beladenheid rond deze vraag verminderen, zodat we ons allemaal vrijer kunnen voelen om ons eigen unieke levensverhaal te delen en te respecteren.

Of je nu kinderen hebt of niet, jouw levenskeuzes zijn waardevol en verdienen begrip en acceptatie. Laten we deze vraag niet langer als een veroordeling zien, maar eerder als een kans om te leren, begrijpen en groeien als individuen en als samenleving.

dank-jewel

heel je leven dankbaar

Make your inbox happy 

Download gratis 15 vragen om te ontdekken wie je bent en ontvang inspiratie in je mailbox.


Spread the love