Spread the love

Herken je dat gevoel van vastlopen in je gedachten?

Soms lijkt het alsof je in cirkels blijft draaien, zonder echt vooruit te komen. Misschien heb je een vraag waar je maar geen antwoord op kunt vinden, een gevoel dat moeilijk in woorden te vatten is, of sta je voor een keuze waar je geen helderheid in kunt krijgen.

In zulke momenten kan het nuttig zijn om een frisse kijk te krijgen vanuit een ander perspectief.

Als levenskunstenaars maken we graag gebruik van afbeeldingen om deze impasses te doorbreken. Het is een krachtige methode die creativiteit aanboort, patronen doorbreekt en snel tot de kern van een vraagstuk leidt.

 

de kracht

van beelden

Ieder mens heeft zijn eigen associaties bij een beeld, het kan bij iedereen verschillende gevoelens en verhalen oproepen.

Je kunt er geen vaste betekenissen aan toekennen. Want wat betekent bijvoorbeeld een afbeelding van de zee voor jou? Vrijheid? Vakantie? Angst? Geluk? Zout? Verslikken?

Beelden zijn eigenlijk een spiegel van de gedachten en gevoelens van de persoon die er naar kijkt. Met andere woorden: wat je ziet ben je zelf.

Elk verhaal bij een beeld is uniek.

 

doe een beroep

op je intuïtie 

Beelden hebben een andere werking dan taal omdat ze een beroep doen op de rechterhersenhelft, je intuïtieve, creatieve brein. Terwijl taal je linkerhersenhelft aanspreekt. 

Taal maakt het mogelijk om te analyseren, te ordenen en te beredeneren, vanuit een logische samenhang tussen oorzaak en gevolg. Dit zorgt voor een liniaire denkwijze: na A komt B, dan C enz.

Beelden werken niet liniair, verbanden kunnen kriskras ontstaan, en wellicht in eerste instantie onlogisch lijken. Bestaande patronen worden doorbroken en als vanzelf komen er nieuwe invalshoeken en antwoorden naar boven.

Beelden maken daardoor makkelijker om ontwikkeling of vernieuwing inhoud te geven, om de gewenste toekomst te concretiseren. Door je verbeeldingskracht in te schakelen activeer je je veerkracht en probleemoplossend vermogen.

 

 

verschil linker- en rechterhersenhelft

Nog meer voordelen:

  • Je komt letterlijk in beweging
  • Focus, je kunt makkelijk doelgericht aan de slag met een thema 
  • Je bekent letterlijk en figuurlijk kleur
  • Het is meteen zichtbaar en tastbaar in beelden, concreet
  • Geheugensteun, beelden helpen om essenties vast te houden, gedachten en gevoelens van een bepaald moment. Op een later tijdstip kun je daar met behulp van het beeld naar terugkeren
  • Bewustwording, via beelden kunnen onbewuste aannames en opvattingen naar boven worden gehaald

Wil je de kracht van beelden ontdekken?

Wij bieden een prachtig gratis online programma De Kunst van Bewustzijn. Hierin laten wij je stap voor stap kennismaken met de kracht van beeldtaal. Lees er alles over via onderstaande link.

dank-jewel

heel je leven dankbaar

Make your inbox happy 

Download gratis 15 vragen om te ontdekken wie je bent en ontvang inspiratie in je mailbox.


Spread the love